Property Status: เช่ารายวัน

เช่ารายวัน

1 Property Found

ห้องพัก Triple Trees ถนนไสวประชาราษฎร์ 35 ซอยร่วมสุข 9 (ลำลูกกาคลอง4)

ซอย ร่วมสุข 9 ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ห้องพัก Triple Trees ถนนไสวประชาราษฎร์ 35 ซอยร่วมสุข 9 […]

ราคา 5,500 ฿ บาท
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม