Property City: บางขัน

บางขัน

1 Property Found

ขาย โรงแรมมันตรารีสอร์ท

ตำบล บ้านลำนาว อำเภอ บางขัน นครศรีธรรมราช ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ขาย โรงแรมมันตรารีสอร์ท เนื้อที่ หน้ากว้าง 30 เมตร ยาว […]

ราคา 3,550,000 ฿ บาท
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม