Property City: เหนือคลอง

1 Property Found

บ้านพร้อมที่ดิน บริเวณใกล้โรงพยาบาล เหนือคลอง

ตำบล เหนือคลอง อำเภอ เหนือคลอง กระบี่ 81130 ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

บ้านพร้อมที่ดิน บริเวณใกล้โรงพยาบาล เหนือคลอง อำเภอเหนื […]

ราคา 3,000,000 ฿
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม