Property City: สารภี

สารภี

2 Properties Found

ขายตร.วาล่ะ 12,000 บาท ที่ดินเปล่า 1-3-45 ไร่ บ.กลาง สารภี

อำเภอ สารภี เชียงใหม่ ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ขายตร.วาล่ะ 12,000 บาท ที่ดินเปล่า 1-3-45 ไร่ บ.กลาง สา […]

ราคา 12,000 ฿ ตร.วา
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

ขายตร.วาล่ะ 12,000 บาท ที่ดินเปล่า 2-03-45 ไร่ บ.กลาง สารภี

อำเภอ สารภี เชียงใหม่ ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ขาย ตร.วาล่ะ 12,000 บาท ที่ดินเปล่า 2 ไร่ 3 งาน 45 ตร.ว…

ราคา 12,000 ฿ ต่อตารางวา
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม