Property City: เมืองนครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

1 Property Found

ประกาศขายบ้านในตัวเมืองโคราชค่ะ (เจ้าของประกาศขายเอง)

นครราชสีมา ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ประกาศขายบ้านในตัวเมืองโคราชค่ะ (เจ้าของประกาศขายเอง) * […]

ราคา 3,350,000 ฿ บาท
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม