Property City: ปากช่อง

ปากช่อง

1 Property Found

ขายที่โฉนด 52 ไร่ แถม 1 งาน เจ้าของขายเอง

ตำบล วังไทร อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ขายที่โฉนด 52 ไร่ แถม 1 งาน เจ้าของขายเอง ปรับลดแล้วจาก […]

ราคา 37,960,000 ฿ บาท
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม