Property City: ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์

1 Property Found

ขายด่วน อาคารพาณิชย์ ( พร้อม ผู้ เช่า ) 6.5ล้านบาท

ตำบล ดอนเจดีย์ อำเภอ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170 ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ขายด่วน อาคารพาณิชย์ ( พร้อม ผู้ เช่า ) 6.5ล้านบาท ขายด […]

ราคา 6,500,000 ฿ บาท
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม