Property City: บางบ่อ

บางบ่อ

1 Property Found

ขายทาวน์เฮ้าส์ ซอยปรียา 2 บางบ่อ สมุทรปราการ

ซอย ปรียา 2 ตำบล บางบ่อ อำเภอ บางบ่อ สมุทรปราการ 10560 ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ขายทาวน์เฮ้าส์ ซอยปรียา 2 บางบ่อ สมุทรปราการ 2 ชั้น 23 […]

ราคา 1,700,000 ฿ บาท
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม