Property City: บางสะพาน

บางสะพาน

1 Property Found

THE COCO VILLAGE @ BANKRUT

เลขที่ 232 หมู่ 5, ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 77190 ไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

THE COCO VILLAGE @ BANKRUT เปิดตัวโครงการZONEแรก บ้านเด […]

ราคา 2,130,000 ฿ บาท
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม