Property City: กุยบุรี

กุยบุรี

2 Properties Found

ขายบ้านพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 1ไร่ 3งาน 37 ตารางวา กุยบุรี

ตำบล สามกระทาย อำเภอ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ขายบ้านพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 1ไร่ 3งาน 37 ตารางวา ขายราค […]

ราคา 1,500,000 ฿ บาท
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

ขายที่ดินใจกลางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ขายที่ดินใจกลางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ติดถนนราดยาง […]

ราคา 20,000,000 ฿ บาท
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม