Property City: ธัญบุรี

ธัญบุรี

1 Property Found

ขายบ้านแฝดชั้นเดียวหมู่บ้านทรัพย์ธานี3คลอง9 ธัญญะ

ตำบล ลำผักกูด อำเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ขายบ้านแฝดชั้นเดียวหมู่บ้านทรัพย์ธานี3คลอง9 ธัญญะ 2นอน/ […]

ราคา 2,500,000 ฿ บาท
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม