Property City: เมืองนครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

1 Property Found

ขายบ้านพร้อมที่ดิน 45 ตารางวา ราคา 1,300,000 บาท

ตำบล หนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ขายบ้านพร้อมที่ดิน 45 ตารางวา ราคา 1,300,000 บาท สามารถ […]

ราคา 1,300,000 ฿ บาท
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม