Property City: นครสวรรค์

นครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างตอนบนของภาคกลางกับตอนล่างของภาคเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์อีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับหลายจังหวัด ได้แก่ ด้านเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชร ทางตะวันออกติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรี ด้านใต้ติดกับจังหวัดสิงห์บุรี

1 Property Found

ขายบ้านพร้อมที่ดิน 45 ตารางวา ราคา 1,300,000 บาท

ตำบล หนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ขายบ้านพร้อมที่ดิน 45 ตารางวา ราคา 1,300,000 บาท สามารถ […]

ราคา 1,300,000 ฿ บาท
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม