Property City: นครนายก

นครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489

1 Property Found

ขายบ้าน ที่ดิน บ้านนา นครนายก 2-2-73 ไร่

นครนายก ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ขายบ้าน ที่ดิน บ้านนา นครนายก 2-2-73 ไร่ บ้านพักตากอากา […]

ราคา 4,300,000 ฿ บาท
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม