Property City: คลองขลุง

1 Property Found

ขายที่ดิน 6 ไร่ 13 ตร.วา คลองขลุง กำแพงเพชร ราคาไร่ละสามแสน

อำเภอ คลองขลุง กำแพงเพชร ประเทศไทย

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ขายที่ดิน 6 ไร่ 13 ตร.วา คลองขลุง กำแพงเพชร ราคาไร่ละสา […]

ราคา 1,800,000 ฿
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม