News

ตลาดทุนหมวดอสังหาฯ จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรในปีนี้? ฟังการวิเคราะห์จากกูรูชั้นนำของวงการ ลงทะเบียนเข้าฟังด่วน!!! “อย่าลืมลงทะเบียนสำรองที่นั่งนะครับ มีที่นั่งและของที่ระลึกจำนวนจำกัดครับ” เชิญลงทะเบียนก่อนใครได้ที่ https://asa-re.com/en#register #ASA real estate forum 2018 #สัมมนาอสังหาริมทรัพย์

ASA AGENDA

Venue: World Ballroom at Centara Grand CentralWorld, Floor 23rd (08:30 am-04:30 pm)

TIME MINS. SEMINAR TOPICS
08.30-10.00 90 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
10.00-11.00 60 Topic 1: ประเทศไทยขั้วเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลก (ปาฐกถา) (Thailand, Junction of the world)
โดย ฯพณฯ ดร.อุตตม สาวนายน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
11.00-12.00 60 Topic 1: ประเทศไทยขั้วเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลก (เสวนา) (Thailand, Junction of the world)
โดย ฯพณฯ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ : เลขาธิการ สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ : เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา EEC
13.00-14.30 90 Topic 2: แนวโน้มตลาดทุนหมวดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2561 (เสวนา) (R/E Capital Market Trends for The Year 2018)
โดย คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม : กรรมการผู้อานวยการ ฝ่ายงานวิจัย บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล : กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัททรีนีตี้ จำกัด
ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร : ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
15.00-16.30 90 Topic 3: การลงทุนโดยตรงจากทุนต่างประเทศ (เสวนา) (Funds for R/E/D, REITs & Banking Policy)
โดย ศาสตราภิชาน มานพ พงศทัต : ประธานหลักสูตรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คุณธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล : อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
คุณนิวัติ ลมุนพันธ์ : ที่ปรึกษานักลงทุนต่างชาติ

Venue: Lotus Suite 13 at Centara Grand CentralWorld (08:30 am-06.45 pm)

TIME MINS. SEMINAR TOPICS
08.30-10.00 90 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
10.00-12.00 90 Topic 4: Universal Design for The Elderly: Housing & Society
โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ : อาจารย์ภาควิชาเคหการ และ หัวหน้าหน่วยวิจัย Universal Design คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
13.00-14.30 90 Topic 5: BIM: Building Information Modeling
โดย คุณนพพล พิสุทธอานนท์ : ผู้เชี่ยวชาญ BIM (Building Information Modeling)
15.00-16.30 90 Topic 6: Update The New Trend of Green Building
โดย อ.วิญญู วานิชศิริโรจน์ : เลขธิการ และกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย (2553-ปัจจุบัน)
16.45-17.45 60 Topic 7: Smart Building & Smart City
โดย รศ.ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร : รองศาสตราจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และรองประธาน สถาบันอาคารเขียวไทย
17.45-18.45 60 Topic 8: Smart Building & Smart City: International Case Study
โดย Mr. Joung Hun Youm : UK Branch Division Director at Sean Tecs

Venue: World Ballroom Gala Dinner at Centara Grand CentralWorld, Floor 23rd (06:30 pm-10:00 pm)

TIME DETAILS
18.30-19.15 งานพรมแดงต้อนรับแขกกิตติมศักดิ์ และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ Red Carpet Welcome Party
19.15-19.20 เริ่มงานฯ พิธีกรกล่าวฯ ต้อนรับผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
19.20-19.25 คุณณคุณ กำนลมาศ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานการดำเนินการจัดงานฯ
19.25-19.30 ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ กล่าวฯ ถึงพันธกิจของสมาคมฯ และวัตถุประสงค์การจัดงานฯ
19.30-19.40 ฯพณฯ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานฯ
19.40-19.50 พิธีเปิดงานฯ อย่างเป็นทางการ และบันทึกภาพร่วมกันบนเวที
19.50-19.55 VDO Presentation l: ปรับบ้าน ปรุงเมือง
19.55-20.30 การเสวนา “ปรับบ้าน ปรุงเมือง.. Redefined Habitat”
โดย ผศ.รังสรรค์ ต่อสุวรรณ : นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสถาปนิกอาวุโส
คุณอธิป พีชานนท์ : นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ : นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
20.30-20.55 Entertainment
20.55-21.00 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาฯ ที่มีความโดดเด่นในแต่ละสาขา (10 สาขา)
21.00-21.10 VDO Presentation ll: ASA Real Estate Awards
21.10-21.35 ประกาศผลรางวัล โครงการอสังหาริมทรัพย์ และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นแห่งปี 2018 (7 รางวัล)
21.35-21.45 ผู้ได้รับรางวัลร่วมถ่ายภาพกับประธาน และคณะกรรมการจัดงานฯ
21.45-21.55 สื่อมวลชนสัมภาษณ์ ผู้ได้รับรางวัล และผู้มีเกียรติ
21.55-22.00 พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
22.00 ปิดงานฯ
แชร์อสังหาริมทรัพย์นี้ !!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น